LFS 1998:81
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart —Driftbestämmelser (BCL-D) 1.21

Dessa föreskrifter gäller vid flygning enligt instrumentflygreglerna (IFR) med hjälp av utrustning för områdesnavigering.

Grundform

LFS 1998:81

I kraft 1999-01-01. PDF 280 KB.

Ändringar

TSFS 2016:56

I kraft 2016-08-25. PDF 245 KB.

Ändr. mom. 2.1.1 och 2.2.1.

Till toppen