Författningssamling

Transportstyrelsen har rätt att ge ut föreskrifter och allmänna råd.

Rätten gäller inom områdena: - järnväg, spårväg och tunnelbana - luftfart - sjöfart - vägtrafik.

Transportstyrelsen publicerar sina föreskrifter i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) som du i tryckt form kan beställa. Samtliga TSFS finns också på vår webbplats.

På webbplatsen finns även de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS) och Luftfartsverkets/Luftfartsstyrelsens författningssamling (LFS).

Sök bland våra föreskrifter eller se dem i nummerordning.

Författningssamlingar hos andra myndigheter

Vissa föreskrifter som Transportstyrelsen innehållsmässigt ansvarar för finns publicerade i andra myndigheters författningssamlingar. För att ta del av föreskrifter som publicerats i Banverkets författningssamling (BV-FS), Trafiksäkerhetsverkets författningssamling (TSVFS), Vägverkets författningssamling (VVFS) samt Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS), så går du till Trafikverkets respektive Sjöfartsverkets webbplatser.