Uppföljning av flygbuller i utpekade fjällområden

Uppföljning av flygbuller i utpekade fjällområden

Flygbuller är en ständigt aktuell miljö- och hälsofråga som berör och engagerar många människor och definieras som det oönskade ljudet som alstras av luftfartyg. Som en del av Transportstyrelsens miljöarbete följer myndigheten upp antalet flygklagomål som rapporteras i utpekade fjällområden samt undersöker forskningsartiklar inom området. Underlaget analyseras i syfte att utreda om eventuella åtgärder är nödvändiga.

Utgiven 2022-02-28