Trängselavgifter inom den svenska luftfarten

Slutredovisning av ett regeringsuppdrag.

Trängselavgifter inom den svenska luftfarten

Den här rapporten är Transportstyrelsens slutredovisning av regeringsuppdraget att analysera och lämna förslag om trängselavgifter inom den svenska luftfarten (I2021/02471). Utredningen har genomförts av en arbetsgrupp inom Transportstyrelsen. Myndigheten har också inhämtat synpunkter från representanter inom Swedavia, Luftfartsverket, IATA, ACS, Svenska Flygbranschen samt tre flygföretag.

Utgiven 2022-01-24