Luftfartens påverkan av kriget i Ukraina

När nu stora delar av världen har börjat återhämta sig efter Covid-19-pandemin har en ny kris infunnit sig.

Luftfartens påverkan av kriget i Ukraina

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina som inleddes den 24 februari 2022 har gjort läget i omvärlden betydligt mer konfliktfyllt och svårare att förutse. Kriget är främst en humanitär tragedi men har även gett andra verkningar, bland annat på luftfarten. Men vad är det som händer, hur påverkas luftfarten av kriget och hur agerar luftfartsmarknaden för att möta situationen?

Utgiven 2022-06-20