Flygtrafikstatistik kvartal 4/2020

Utvecklingen under 2020.

Flygtrafikstatistik kvartal 4/2020

Flygtrafiken i såväl Sverige som globalt minskade kraftigt under 2020 till följd av Corona-pandemin.

Utgiven 2021-02-08