Flygtrafikstatistik kvartal 4 2017

Flygtrafikstatistik kvartal 4 2017

Under årets fjärde kvartal ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 4,4 % jämfört med samma period under 2016, och uppgick till närmare 9,2 miljoner. Ökningen motsvarar i runda tal 390 000 fler passagerare. Av de 9,2 miljonerna var 7,1 miljoner utrikespassagerare och cirka 2,1 miljoner inrikes.

Utgiven 2018-01-22