Flygtrafikstatistik kvartal 2/2023

Utvecklingen under andra kvartalet 2023.

Flygtrafikstatistik kvartal 2/2023

Under årets andra kvartal uppgick antalet passagerare på de svenska flygplatserna till drygt 8,1 miljoner vilket är vilket är 1 miljoner fler än under samma kvartal 2022.

Utgiven 2023-08-08