×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Flygtrafikstatistik kvartal 2/2015

Flygtrafikstatistik kvartal 2/2015

Flygtrafikstatistik uppdelad i passagerare, destinationer, flygrörelser, sätesutbud, kabinfaktorer samt marknadsandelar.

Utgiven 2015-08-20