Flygtrafikstatistik 2022

Flygtrafikstatistik 2022

Antalet passagerare på svenska flygplatser år 2022 var 25,3 miljoner. Det är 67 procent av passagerarantalet 2019, vilket innebär att det fortfarande återstår en tredjedel innan flygtrafiken är tillbaka på samma nivå som före pandemin.

TSL 2023-653.

Utgiven 2023-01-26