Flygsäkerhetsprogram för Sverige

Hur hänger allt flygsäkerhetsarbete ihop egentligen?

Flygsäkerhetsprogram för Sverige

Flygsäkerhetsprogrammet visar hur de olika delarna av Sveriges flygsäkerhetsarbete samverkar. Syftet med programmet är att på ett strukturerat sätt visa hur flygsäkerhetsarbetet bedrivs i Sverige och hur vi ständigt förbättrar arbetet. Programmet kan också användas som ett hjälpmedel och som ett underlag för målnedbrytning och verksamhetsplanering och för flygsäkerhetsrelaterad verksamhetsuppföljning.

Utgiven 2023-05-15