Nytt flygsäkerhetsmål

Nytt flygsäkerhetsmål

Den genomförda utvärderingen av dåvarande flygsäkerhetsmålet ger vid handen att målet är så känsligt att ett haveri kan få stora konsekvenser för måluppfyllelsen.

Utgiven 2008-06-25