Sve o vozačkoj dozvoli

Ova brošura će Vam pomoći da izaberete vozačku dozvolu za odgovarajuću kategoriju vozila. Ona se obraća Vama koji ćete da polažete za vozačku dozvolu, budete instruktor ili želite da saznate više o tome šta važi za onog koji već ima vozačku dozvolu.

Artikelnummer 100620. Utgiven av Transportstyrelsen och Trafikverket 2014-01-14