Har du skadats i trafiken? Påminnelseflyer

Flyer för utskick om påminnelse att rapportera skada eller olycka i trafiken.

Beställ publikation

Transportstyrelsen byter distributör och har nu en ny webbutik.

Beställ den här publikationen i vår nya butik

Artikelnummer ST_paminnelseflyer. Utgiven av Transportstyrelsen 2021-06-15