Vägtrafikolyckor - handledning vid rapportering

Broschyren är en handledning i polisens arbete med att fylla i och rapportera vägtrafikolyckor på blanketten "Informationsunderlag vägtrafikolycka".

Beställ publikation

Transportstyrelsen byter distributör och har nu en ny webbutik.

Beställ den här publikationen i vår nya butik

Artikelnummer PV09451. Utgiven av Transportstyrelsen 2016-07-01