Flygtendenser nr 2 2009

Inrikesflyget har genomgått stora förändringar de senaste åren. Marknaden har krympt och fler aktörer har kommit in och konkurrerar med de mer etablerade bolagen.

Detta nummer av Flygtendenser följer upp Transportstyrelsens rapport Inrikesflygets förändringar − Trender och behov från 2009. Ett särskilt avsnitt i denna kvartalsrapport ägnas åt potentialen för överflyttning av trafik från framför allt flyget till tåget, ett ämne som aktualiseras i samband med diskussioner kring utbyggnad av höghastighetsbanor.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2009-08-15