Flygtendenser nr 1 2010

Temat för det första numret av Flygtendenser 2010 är luftfartens kostnader. Under 2000-talet har flygbolagen genomfört stora besparingar för att dels möta konkurrensen från nya aktörer i form av lågkostnadsflygbolag, dels för att anpassa sig till den krissituation som rått inom branschen de senaste tio åren. Men det finns stora skillnader inom luftfarten. Flygplatsbolagen och flygtrafiktjänst har under 2000-talet uppvisat en bättre ekonomisk utveckling än flygbolagen – till stor del beroende på att de har fördel av monopol på sina marknader, men även genom att de har kunnat hitta nya intäkter. Många flygplatser har ökat sina kommersiella intäkter och på vissa större flygplatser utgör dessa intäkter en väsentlig del av omsättningen.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2010-08-20