Skapandet av filerna har påbörjats

2023-06-01

Som alltid vid månadsskiften startar laddningen av databasen senare. 

Skapandet av filerna startade 10:50 så vi räknar med att veckofilerna bör vara klara vid 14:00 och månadsfilerna några timmar senare.