Parkerings- och passagetjänsten

Här publicerar vi information gällande Parkerings- och passagetjänsten.

Transportstyrelsen publicerar dokument så som prislista, blankett för teknisk anslutning och filbeskrivning.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss via fordonsintressent@transportstyrelsen.se