Försening av filer 2 juni

2023-06-02

Filer från tjänsterna Informationspaket fordonsbestånd och Informationspaket ny- och avregistrerade fordon är försenade.

Vi har förseningar i våra leveranser av filer. Arbetet pågår med att ladda databasen.Det påverkar Informationspaket fordonsbestånd och Informationspaket ny- och avregistrerade fordon.