Förändringar i filerna för informationspaket

2024-01-11

Den 10 mars 2024 kommer Transportstyrelsen att genomföra förändringar i tjänsterna Informationspaket fordonsbestånd och Standardiserade informationspaket.

Förändringen påverkar alla kunder som prenumererar på Informationspaket fordonsbestånd och ny- och avregistrerade fordon.

Samtliga kunder som prenumerar på information från paketet ägaruppgifter i tjänsten Standardiserade informationspaket påverkas.

Transportstyrelsen har efter en utredning beslutat att ta bort uppgift om kön i filerna och i stället ersatt uppgiften med fysisk eller juridisk person.

Uppgift om födelseår kommer från och med den 10 mars också att försvinna där fältet kommer att bestå av fyra nollor. Vid utredningen har det framkommit att myndigheten har inte lagstöd att registerföra kön och födelseår.

Se uppdaterade filbeskrivningar under respektive tjänstesida