Försenade filer 1 juni

2022-06-01

Nattens uppdatering startade senare än normalt, så filerna för Standardiserade informationspaket kommer skickas ut under dagen.