Planerade avbrott i Transportstyrelsens it -miljöer

Nedan finner du information om planerade avbrott i vägtrafikregistret.

Informationen uppdateras senast i november varje år.

2022

2021