Utveckling av ett nytt vägtrafikregister

Vi står inför ett av våra mest spännande och största utvecklingsuppdrag i myndighetens historia. Vi ska bygga ett nytt, modernt och robust vägtrafikregister – ett samhällsviktigt system som måste vara tillgängligt dygnet runt och året om. Under genomförandet kommer nödvändiga kontakter tas med berörda intressenter. 

Livslängden på den gamla datormiljön för vägtrafikregistret är begränsad och systemet blir allt tyngre att förvalta. Över tid har ett stort antal beroenden byggts upp och komplexiteten har ökat. Samtidigt ökar kraven på digitalisering och förmågan att utveckla nya it-tjänster. Därför behöver vi bygga nytt och skapa en modern och robust teknisk lösning som kan möta framtidens behov.

Vi har befunnit oss i en förberedande fas för att avveckla den gamla tekniska plattformen. Nu tar vi klivet in i ett genomförande. Det är ett stort och komplext uppdrag och vi behöver genomföra det i nära samarbete med våra intressenter. I takt med att planeringen tar form kommer vi att ta kontakt med samtliga berörda för det fortsatta arbetet.

Kontaktperson

Vid frågor går det bra att ta kontakt med vår kundansvariga:

Linn Holmström
kundansvarigTRA@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!