Transportstyrelsen bemöter Motormännen

Transportstyrelsen kritiseras av Motormännen för att inte agera tillräckligt gentemot fordonstillverkare och kräva åtgärder mot utsläppsfusk.
Vår möjlighet att påverka sker i olika forum inom EU och internationellt. Där kan vi driva på för att exempelvis ändra internationell lagstiftning.

Publicerades 2017-09-25

Tydligare regler kring sanktionsavgifter vid cabotagetransporter

Transportstyrelsen har tagit fram en uppdaterad vägledning om sanktionsavgifter vid cabotagetransporter efter att förordningen om internationella vägtransporter ändrades i somras. Förändringen innebär att fler typer av godstransporter som utförs av utlandsetablerade transportföretag kan få betala en sanktionsavgift.

Publicerades 2017-09-18

Felaktigheter i Dagens Nyheters artikel

Dagens Nyheter publicerade under fredagen en artikel om att Transportstyrelsens tillförordnade it-direktör inte är säkerhetsprövad. Det finns uppgifter i artikeln som är felaktiga och andra som behöver förtydligas.

Publicerades 2017-09-15