E-tjänster för järnväg

Transportstyrelsen ger dig möjlighet att själv utföra dina ärenden vid den tidpunkt som passar dig bäst. Vilka e-tjänster vi erbjuder inom järnvägsområdet ser du här.

Järnvägstjänster

E-tjänster inom järnväg.

Fordonsregister

Genom fordonsregistret kan du se företagets aktuella innehav av järnvägsfordon.

Innan du får tillgång till företagets innehav måste du ansöka om användarkonto och lösenord.

Logga in i tjänsten fordonsregister. Öppnas i nytt fönster.

Järnvägsfordon - sök

Här kan du söka information om fordonsindivider, baserat på fordonsnummer. Här kan du även få information om en viss fordonstyp.

Gå till tjänsten järnvägsfordon - sök. Öppnas i nytt fönster.

Järnvägstillstånd - ansök

Genom tjänsten kan du ansöka om tillstånd och se dina aktuella ansökningar. Du kan även se avgifter kopplat till tillståndsansökningarna.

Innan du ansöker om tillstånd måste du ansöka om användarnamn och lösenord.

Logga in i tjänsten järnvägstillstånd - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Särredovisning

Användarkonto och lösenord krävs

Särredovisning av verksamhet ska göras i Transportstyrelsens e-tjänst. Tjänsten kan endast användas av de som har användarkonto och lösenord.

För att ansöka om användarnamn och lösenord ska du gå in på sidan ansökan om användarkonto för särredovisning.

Så fungerar e-tjänsten

  • Särredovisningsrapporten upprättas och skickas in elektroniskt via denna e-tjänst.
  • Alla obligatoriska uppgifter måste vara ifyllda för att särredovisningen ska kunna gå att skicka in, det är möjligt att spara och fortsätta arbeta i systemet en annan dag.
  • Du kan bara söka fram de särredovisningar du har rätt till i systemet.
  • Du har rätt att se de särredovisningar tillhörande det eller de företag du är kopplad till.

Transportstyrelsen hanterar handläggningen av ärendet i tjänsten. Detta medför att den särredovisningsskyldige kommer att få e-postmeddelande där det antingen framgår att särredovisningen behöver redigeras (den har återremitterats) eller att särredovisningen har granskats och att ingen ytterligare åtgärd behövs från den särredovisningsskyldige.

Logga in i tjänsten särredovisning. Öppnas i nytt fönster.
Till toppen