Trängselskatt

I Sverige används idag systemet med trängselskatt i Stockholm och Göteborg. Trängselskatten syftar till att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar.

Ändringar i Stockholm 1 januari 2016

Den 1 januari 2016 ändras trängselskatten i Stockholm. Den ändras för att staden växer, trängseln ökar och vi behöver förbättra framkomligheten. Följande ändringar genomförs:

  • Trängselskatten höjs i innerstaden
  • Trängselskatt införs på Essingeleden
  • Maxbeloppet höjs

Förändringar från den 1 januari 2016 i korthet

Den som kör Essingeleden E4 och passerar Fredhäll och Kristineberg får betala en (1) ny passage på Essingeleden. Detsamma gäller om man kör på eller av Essingeleden vid Tranebergsbron. I övrigt är det ingen skillnad. De betalstationer för in- och utfart till innerstaden på västra och södra sidan är desamma som tidigare, men med högre belopp.

Läs mer om ändringarna i trängselskatten

I filmen nedan får du mer information om förändringarna av trängselskatten.

Ändringar i Stockholm 7 september 2015

Den 7 september 2015 genomfördes ändringar som påverkar resande till och från Lidingö,  i Norra länken och på Roslagsvägen norr om Frescati.

I korthet har följande ändrats:

  • Det har blivit skattefritt att åka i Norra länken.
  • Lidingöregeln har tagits bort.
  • Om du kör av och på Norra länken och Roslagsvägen norr om Frescati i de centrala delarna av Stockholm (trängsekskattezonen) får du betala trängselskatt.
  • Om du infartspakerar eller hämtar/lämnar passagerare i Ropsten får du betala trängselskatt.

Läs mer om Norra länken

Läs mer om Lidingöregeln

Placering av betalstationerna

Trängselskatt för utländska fordon

Från och med 1 januari 2015 omfattas även utlandsregistrerade fordon av lagen om trängselskatt. Trängselskatt tas ut för utländska fordon i både Göteborg och Stockholm.

Trängselskatteavier för utländska fordonsägare hanteras av epass24.

Hantera din trängselskatt

Se dina skattebeslut och dygnsbelopp

Se dina skattebeslut och preliminära dygnsbelopp i e-tjänsten för trängselskatt, e-tjänsten gäller trängselskatt för både Göteborg och Stockholm.

Visa dina betalda och obetalda trängselskatter

Betala med autogiro

Med autogiro dras trängselskatten automatiskt från det konto du anger. Tjänsten vänder sig både till privatpersoner och företag.

Anmäl autogiro

Till toppen