Trängselskatt

I Sverige används idag systemet med trängselskatt i Stockholm och Göteborg.

Se dina skattebeslut och dygnsbelopp

Se dina skattebeslut och preliminära dygnsbelopp i e-tjänsten för trängselskatt. Du kan se trängselskattebelsut för både Göteborg och Stockholm.

Visa dina betalda och obetalda trängselskatter  

Höjd trängselskatt i Göteborg från 1 januari 2015

Den 1 januari 2015 höjdes trängselskatten i Göteborg i enlighet med ett Riksdagsbeslut från 2011. De nya beloppen är 9, 16 eller 22 kronor per passage, beroende på vilken tid du åker. 

Autogiro

Med autogiro dras trängselskatten automatiskt från det konto du anger. Tjänsten vänder sig både till privatpersoner och företag.
Anmäl autogiro

Trängselskatt för utländska fordon från och med 1 januari 2015

Från och med 1 januari 2015 omfattas även utlandsregistrerade fordon av lagen om trängselskatt. Uttaget av skatt kommer att fungera på samma sätt som för svenska fordon. Transportsstyrelsen har upphandlat en aviseringspartner som kommer att hjälpa till att identifiera fordonsägare av utlandsregistrerade fordon och skicka trängselskatteavier till dessa.

Transportstyrelsen har även information om trängselskatt på ett antal olika språk.

 

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt infördes permanent i Stockholms innerstad den 1 augusti 2007. Från och med 1 januari 2015 tas trängselskatt ut för såväl svensk-som utlandsregistrerade fordon. Trängselskatten i Stockholm syftar till att minska trängseln i hårt trafikbelastade områden och därmed förbättra miljön. Systemet infördes först som ett försök (3 januari - 31 juli 2006).
Läs mer om trängselskatt i Stockholm 

Trängselskatt i Göteborg

Den 1 januari 2013 infördes trängselskatt i Göteborg. Från och med 1 januari 2015 tas trängselskatt ut för såväl svensk-som utlandsregistrerade fordon som passerar en betalstation i Göteborg, måndag till fredag mellan 06.00 och 18.29. Syftet med trängselskatten är att förbättra framkomligheten, förbättra miljön (minska kvävedioxidutsläppen) i de centrala delarna av Göteborg och att bidra till finansieringen av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg, bland annat till Västlänken (en järnvägstunnel under centrala Göteborg) och en ny älvförbindelse vid Marieholm.

Skatt kommer inte att tas ut lördagar, helgdagar, dagar före helgdag eller under juli månad.
Läs mer om trängselskatt i Göteborg

Till toppen