Kameror vid en betalstation, fotografi

Trängselskatt

I Sverige används idag systemet med trängselskatt i Stockholm och Göteborg.

Höjd trängselskatt i Göteborg från 1 januari 2015

Den 1 januari 2015 höjs trängselskatten i Göteborg i enlighet med ett Riksdagsbeslut från 2011. Den nya trängselskatten innebär en höjning på 1, 3 eller 4 kronor per passage, beroende på vilken tid du åker.

 

Höjd trängselskatt från 1 januari 2015 

 

Nya regler den 1 juli 2014

Från och med den 1 juli 2014 gäller nya regler som ger Kronofogden rätt att ta fordon i anspråk för betalning av obetalda fordonsrelaterade skulder, till exempel trängselskatt. Läs mer om vad det innebär för dig som köpare av ett fordon.

Fordonsrelaterade skulder

Se dina skattebeslut och dygnsbelopp

Använd tjänsten mina skattebeslut och preliminära dygnsbelopp.

 

Autogiro

Med autogiro dras trängselskatten automatiskt från det konto du anger. Tjänsten vänder sig både till privatpersoner och företag.
Anmäl autogiro

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt tas ut för svenskregistrerade fordon och infördes permanent i Stockholms innerstad den 1 augusti 2007. Trängselskatten i Stockholm syftar till att minska trängseln i hårt trafikbelastade områden och därmed förbättra miljön. Systemet infördes först som ett försök (3 januari - 31 juli 2006).
Läs mer om trängselskatt i Stockholm 

Trängselskatt i Göteborg

Sedan den 1 januari 2013 tas trängselskatt ut för svenskregistrerade fordon som passerar en betalstation i Göteborg, måndag till fredag mellan 06.00 och 18.29. Syftet med trängselskatten är att förbättra framkomligheten, förbättra miljön (minska kvävedioxidutsläppen) i de centrala delarna av Göteborg och att bidra till finansieringen av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg, bland annat till Västlänken (en järnvägstunnel under centrala Göteborg) och en ny älvförbindelse vid Marieholm.

Skatt kommer inte att tas ut lördagar, helgdagar, dagar före helgdag eller under juli månad.
Läs mer om trängselskatt i Göteborg

Skriv ut