Trängselskatt

I Sverige används idag systemet med trängselskatt i Stockholm och Göteborg. Trängselskatten syftar till att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar.

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt infördes i Stockholms innerstad 2007. Under 2015 och 2016 genomförs ytterligare ändringar i trängselskatten.

Ändringar 7 september 2015

Den 7 september 2015 genomförs ändringar som påverkar de som reser i Norra länken och Roslagsvägen norr om Frescati. Följande ändringar genomförs:

  • Skattefritt att åka i Norra länken och Lidingöregeln tas bort
  • Åker man av och på Norra länken och Roslagsvägen norr om Frescati inom Stockholm (trängselskattezonen) får man betala trängselskatt. 
  •  Åker man av Norra länken i Ropsten för att infartsparkera eller hämta och lämna passagerare får man betala trängselskatt.

Läs mer om ändringarna i trängselskatten

Ändringar 1 januari 2016

Den 1 januari 2016 ändras trängselskatten i Stockholm. Den ändras för att staden växer, trängseln ökar och vi behöver förbättra framkomligheten. Följande ändringar genomförs:

  • Trängselskatten höjs i innerstaden
  • Trängselskatt införs på Essingeleden
  • Maxbeloppet höjs

Läs mer om ändringarna i trängselskatten

Trängselskatt i Göteborg

I början av 2013 infördes trängselskatt i Göteborg. Trängselskatten höjdes 1 januari 2015 i enlighet med ett Riksdagsbeslut från 2011. Beloppen sedan ändringen är 9, 16 eller 22 kronor per passage, beroende på vilken tid du åker.

Trängselskatt för utländska fordon

Från och med 1 januari 2015 omfattas även utlandsregistrerade fordon av lagen om trängselskatt. Trängselskatt tas ut för utländska fordon i både Göteborg och Stockholm.

Trängselskatteavier för utländska fordonsägare hanteras av epass24.

Hantera din trängselskatt

Se dina skattebeslut och dygnsbelopp

Se dina skattebeslut och preliminära dygnsbelopp i e-tjänsten för trängselskatt, e-tjänsten gäller trängselskatt för både Göteborg och Stockholm.

Visa dina betalda och obetalda trängselskatter

Betala med autogiro

Med autogiro dras trängselskatten automatiskt från det konto du anger. Tjänsten vänder sig både till privatpersoner och företag.

Anmäl autogiro

Till toppen