TV-inslag om kontrollmärkets lansering från 1973 & en film om kontrollmärket från 80-talet

Kontrollmärkets lansering – ett TV-inslag i Rapport från 1973

1974 lanserades kontrollmärket i Sverige och med det även ett nytt bilskattesystem. 1973 producerade Sveriges Television (SVT) ett TV-inslag som beskrev hur kommande bilskattebesked skulle se ut – och hur Sveriges bilskattesystem då skulle fungera från och med nu.  Inslaget beskrev vad innehavandet av ett kontrollmärke innebar, vad alla fält på märket hade för innebörd och hur man satte fast märket på sin registreringsskylt.

Inslaget sändes i Rapport den 19 november 1973.

Kontrollmärket – en informationsfilm från tidigt 80-tal

Under tidigt 80-tal producerade dåvarande Trafiksäkerhetsverket en informationsfilm om kontrollmärket. Filmen beskriver systemet med kontrollmärket och visar handfasta råd om hur man skulle hantera märket i olika situationer. Bland annat visar filmen vad alla fält på kontrollmärket hade för innebörd, hur man satte fast märket på registreringsskylten och hur man skulle bära sig åt om man ville ställa av sitt fordon.

Filmens längd: 8 minuter och 42 sekunder

Skriv ut