Uppgifter via sms och servicetelefon

Vi har även sms-tjänsten Besiktningsuppgifter som, precis som namnet antyder, ger dig besiktningsuppgifter via sms. Skriv bes.registreringsnummer (exempelvis bes.mlb318) och skicka det till nummer 72503.

Tjänsten är avgiftsbelagd och kostar 3 kronor per skickat sms (teleoperatörens avgifter tillkommer).

Via vår servicetelefon 0771-25 25 25 kan du beställa fordonsuppgifter till en fax. Exempel på uppgifter du får är vem som äger fordonet, om skatten är betald och om fordonet är besiktat. 

Skriv ut