Fordons- och ägaruppgifter

Här hittar du information om hur du får reda på fordons- och ägaruppgifter för ditt eller andras fordon.

Olika sätt att få uppgifter

Uppgifter om ditt fordon

Uppgifter om andras fordon

Sök uppgifter om annat fordon är en tjänst som främst är till för privatpersoner. Det är inte tillåtet att använda uppgifterna för behandling i andra system. Till företag erbjuder vi i stället direktåtkomst till vägtrafikregistret.

Vem äger fordonet?

Via sms-tjänsten Vem äger fordonet? kan du på ett enkelt sätt få fordons- och ägaruppgifter direkt till din mobiltelefon genom att du skickar registreringsnumret till 72503.

Tjänsten är avgiftsbelagd och kostar 3 kronor per skickat sms (teleoperatörens avgifter tillkommer).

Uppgifter via sms och servicetelefon

Vi har även sms-tjänsten Besiktningsuppgifter som, precis som namnet antyder, ger dig besiktningsuppgifter via sms. Skriv bes.registreringsnummer (exempelvis bes.mlb318) och skicka det till nummer 72503.

Tjänsten är avgiftsbelagd och kostar 3 kronor per skickat sms (teleoperatörens avgifter tillkommer).

Via vår servicetelefon 0771-25 25 25 kan du beställa fordonsuppgifter till en fax. Exempel på uppgifter du får är vem som äger fordonet, om skatten är betald och om fordonet är besiktat. 

Kundtjänst för fordonsfrågor

Du kan även ringa till Transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor, 0771-14 15 16. Denna telefon är röststyrd. Om du säger "ägaruppgifter" kopplas du vidare till en automatisk tjänst där du får uppgifter upplästa för dig i telefon. Exempel på uppgifter du får upplästa är vem som äger fordonet, om skatten är betald och om fordonet är besiktat. Självklart kan du också välja att prata direkt med någon av våra kundtjänsthandläggare.

Skriv ut