Om påställning

För att du ska kunna köra ett fordon måste det vara påställt. Det innebär att du som ägare måste ha en trafikförsäkring och betala fordonsskatt för fordonet. Ett avställt fordon som du vill börja använda måste ställas på.

Fordonet kan du börja använda från påställningsdatumet. Du kan inte begära påställning från ett datum bakåt i tiden, utan påställningen gäller från och med den dag då vi registrerar din anmälan. Oftast är det den dag som anmälan kommer till oss eller det datum framåt i tiden som du anger i din anmälan. Om anmälan görs via vår mobilapp, gäller påställning alltid från och med den dag då anmälan görs.

Information om påställning

Hur ställer jag på ett fordon?

Du kan ställa på ditt fordon på fyra olika sätt:  

Observera att du inte kan anmäla påställning genom att ringa vår kundtjänst.

Påställningsavgift

Vi tar inte längre ut någon avgift när du ställer på ett fordon. Påställningsavgiften upphörde den 1 januari 2015.

Fordonet måste vara trafikförsäkrat

För att du ska kunna ställa på ditt fordon, måste det finnas en trafikförsäkring i vägtrafikregistret (gäller inte släp).

Om fordonet tidigare har varit påställt, har vi oftast redan en uppgift om en vilande försäkring. I så fall aktiverar vi den och meddelar ditt försäkringsbolag när du ställer på fordonet. Om trafikförsäkring saknas, måste du kontakta ditt försäkringsbolag och teckna en försäkring innan du ställer på ditt fordon.

Fordonsskatt och avgifter

När du ställer på ditt fordon måste du betala fordonsskatt (om ditt fordon inte är skattebefriat). Tillsammans med skatten tas även påställningsavgiften, och i vissa fall även vägtrafikregisteravgiften, ut. Vi skickar omgående hem en pappersavi till dig (även om du har e-avi för den vanliga fordonsskatten). Skatten ska betalas senast tre veckor från dagen då du ställde på ditt fordon.

Läs mer om betalning av skatt.

Jag har ställt på mitt fordon men det står att det är avställt i appen/tjänsten

Varje vardag klockan 19.30 och några timmar framåt sker en så kallad kvällsbearbetning och då läggs alla påställningar i en kö för att föras in i registret nästa vardagkväll. Det betyder att om det är en lördag eller röd dag så registreras inte påställningarna i e-tjänsten eller appen förrän nästa vardagkväll.

Tänk på att ditt fordon kanske också visas som avställt om du gör en framåtdaterad påställning under denna tidsperiod.

Exempel på tillfällen när din påställning inte syns i våra e-tjänster eller i vår app

  • Du ställer på ditt fordon under kvällsbearbetningen klockan 20.00 en måndag. Då visas den inte i våra e-tjänster eller i vår app förrän tisdag kväll. Du kan heller inte ställa av fordonet igen förrän tisdag kväll.
  • Du gör en påställning en fredag 20.00. Då kommer den inte att visas i våra e-tjänster eller i vår app förrän måndag kväll. Du kan inte heller ställa av fordonet igen förrän på måndag kväll. Detta gäller också om du gjort en avställning fredag kväll och vill ställa på fordonet igen, då får du vänta till måndag kväll.
  • Du ställer av din bil på kvällen klockan 20.00 innan julafton. Då kommer den inte att visas som påställd i våra e-tjänster eller i vår app förrän den 29 december. Du kan inte heller ställa av din bil igen innan det datumet. 

Ställ på och gör ett ägarbyte vid samma tillfälle

Läs om vem som blir skyldig att betala skatt beroende på hur och i vilken ordning du gör respektive anmälan.

Hinder att använda fordonet

I vissa fall får fordonet inte användas trots att det ställts på. Det gäller om fordonet har körförbud på grund av utebliven kontrollbesiktning eller användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt.

Du får information om eventuellt kör- eller användningsförbud i samband med att du ställer på ditt fordon via vår e-tjänst eller via vår app Mina fordon. Observera att det är upp till dig som fordonsägare att hålla reda på om det finns något hinder för att du ska få köra ditt fordon.

Via vår e-tjänst Sök uppgifter om ditt/dina fordon får du information om statusen på ditt fordon.

Förlängd besiktningstid

I vissa fall förlängs besiktningstiden i samband med en påställning. Då får fordonet körförbud först tre veckor efter påställningsdatum. Vi kontrollerar detta automatiskt i samband med att fordonet ställs på.

Läs mer om kontrollbesiktning.

Skriv ut