Om avställning

Om du inte ska använda ett fordon kan du ställa av det. Du slipper då betala fordonsskatt och trafikförsäkring.

Tänk på att du inte kan begära avställning från ett datum bakåt i tiden utan avställningen gäller från och med den dag då en fullständig anmälan kommer in till Transportstyrelsen.
 
Ett fordon blir inte automatiskt avställt om det till exempel får körförbud på grund av utebliven kontrollbesiktning. Du måste alltid själv ställa av ditt fordon.

Information om avställning

Hur ställer jag av mitt fordon?

Du kan ställa av ditt fordon på fyra olika sätt:

Observera att du inte kan anmäla avställning genom att ringa vår kundtjänst.

Anmälan via ditt registreringsbevis

Kryssa i rutan för avställning och skriv under. Du behöver inte ange koden från kontrollmärket. Kontrollmärkena avskaffades den 1 januari 2010.

Tänk på att du inte kan ställa av ditt fordon från ett datum bakåt i tiden utan avställningen gäller från och med den dag då en fullständig anmälan kommer till Transportstyrelsen. Detta gäller även om du anmäler avställning i samband med ett ägarbyte.

En avställning anmäler du på Del 1 av registreringsbeviset (den blåa delen). Om du ska göra anmälan i samband med ägarbyte använder du del 2 (den gula delen). Om ditt registeringsbevis utfärdades innan september 2004 så består beviset av en del.

Fordonet behöver inte längre vara trafikförsäkrat

Om du ställer av ett fordon behöver du inte längre ha det trafikförsäkrat. Vi låter försäkringsuppgiften ligga vilande i vägtrafikregistret och meddelar ditt försäkringsbolag om att du ställt av fordonet.

Köra ett avställt fordon

Som regel får du inte köra ett avställt fordon. Det finns dock ett undantag: för färd kortast lämpliga väg till eller från besiktning. Fordonet måste vara trafikförsäkrat och det får inte finnas några obetalda fordonsskatter.

Observera att ett avställt fordon inte heller får bogseras.

Jag har ställt av mitt fordon men det står att det är påställt i appen/tjänsten

Varje vardag klockan 19.30 och några timmar framåt sker en så kallad kvällsbearbetning och då läggs alla avställningar i en kö för att föras in i registret nästa vardagkväll. Det betyder att om det är en lördag eller röd dag så registreras inte avställningarna i e-tjänsten eller appen förrän nästa vardagkväll.

Exempel på tillfällen när din avställning inte syns i våra e-tjänster eller i vår app

  • Du ställer av ditt fordon under kvällsbearbetningen klockan 20.00 en måndag. Då visas den inte som påställd i våra e-tjänster eller i vår app förrän tisdag kväll. Du kan heller inte ställa på fordonet igen förrän tisdag kväll.
  • Du gör en avställning en fredag 20.00. Då kommer den inte att visas i våra e-tjänster eller i vår app förrän måndag kväll. Du kan inte heller ställa på fordonet igen förrän på måndag kväll. Detta gäller också om du gjort en påställning fredag kväll och vill ställa av fordonet igen, då får du vänta till måndag kväll.
  • Du ställer av din bil på kvällen klockan 20.00 innan julafton. Då kommer den inte att visas som avställd i våra e-tjänster eller i vår app förrän den 29 december. Du kan inte heller ställa på din bil igen innan det datumet. 

Återbetalning av fordonsskatt

Om du ställer av ett fordon, behöver du inte längre betala fordonsskatt. Om det finns överskjutande fordonsskatt, återbetalar vi den. Återbetalningen gör vi till den person som är registrerad som ägare (eller brukare, om fordonet leasas) vid avställningstillfället. Belopp under 50 kronor återbetalas inte.

Vill du få framtida återbetalningar direkt till ett bankkonto? Läs mer på sidan Återbetalning av skatt.

Fordonsskatt tas ut månadsvis (om inte skatten för ett år är mer än 4 800 kronor - se nedan). Det innebär att den skatt som återbetalas omfattar alla hela kvarvarande månader. Om fordonet ställs av i samband med ett månadsskifte, är det viktigt att anmälan har kommit till oss senast den första dagen i månaden. Om anmälan kommer in senare så tas skatt ut för hela den månaden.

Exempel:

  • Ett fordon ställs av den 1 september. betalar tillbaka fordonsskatt från och med september månad.
  • Ett fordon ställs av den 5 mars. Vi betalar tillbaka fordonsskatt från och med april månad.

Återbetalning av fordonsskatt när årsskatten är mer än 4 800 kronor

När ett fordon har en årsskatt på mer än 4 800 kronor per år gäller andra regler och vi återbetalar då skatt från dagen då avställningen registrerats. Men om du ställer på fordonet igen inom 15 dygn, måste du betala skatt från och med avställningsdagen i stället för påställningsdagen. Om det sker ett ägarbyte mellan avställningen och påställningen, får dock den nya ägaren betala fordonsskatt från påställningsdagen, även om den är inom 15 dygn från avställningsdagen.

Exempel:

  • Ett fordon ställs av den 5 januari. Vi återbetalar fordonsskatt från den 5 januari. Fordonet ställs på den 15 januari. Vi tar då ut då fordonsskatt från och med den 5 januari.
  • Ett fordon ställs av den 6 november. Vi återbetalar fordonsskatt från den 6 november. Fordonet byter ägare och ställs på den 17 november. Vi tar ut fordonsskatt från den 17 november.

Ställ av och gör ett ägarbyte vid samma tillfälle

Om fordonet ställs av i samband med ett ägarbyte så återbetalar vi skatten till den nya ägaren.

Observera att det kan innebära att fordonet är påställt från dagen för ägarbytet (enligt anmälan) och fram till dagen för avställningen (datumet då vi tog emot anmälan). I så fall måste den nya ägaren teckna en trafikförsäkring som täcker den tiden.

Skriv ut