Resenärsinformation

Här finns information som är viktig för dig som ska ut och resa med flyg. En stor del av innehållet handlar om vad som är tillåtet att ta med i bagaget.

Nya krav för säkerhetskontroll av passagerare på flygplatser i Sverige

Den 1 mars 2015 infördes nya rutiner för säkerhetskontroll av handbagage för att upptäcka eventuella spår av explosiva ämnen på flygplatser i Sverige och inom övriga EU. Nu utökas säkerhetskontrollen med så kallad ETD-utrustning (Explosive Trace Detection) till att gälla även passagerare.

Med början i mitten av augusti 2015 och successivt fram till den 1 februari 2017 utökas säkerhetskontroll med ETD till att gälla även passagerare. Reglerna för ETD bygger på gemensamma EU-förordningskrav och omfattar alla flygplatser inom EU.

Passagerare och handbagage kommer slumpvis att väljas ut för kontroll.
Kontrollen görs genom att strykprov tas från kläder, skor eller handbagage som sedan analyseras. Kontrollen lämnar inga spår eller skadar något, men den tar några minuter extra i säkerhetskontrollen. Om kontrollen inte ger något utslag kan du fortsätta direkt. Skulle utrustningen ge utslag kommer en ytterligare kontroll att behöva göras.

Vätska i handbagaget och förbjudna föremål

Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller för vad du får packa i handbagaget och i det incheckade bagaget. Det finns till exempel regler för hur mycket vätska du får ha i ditt handbagage.

Vad som räknas som vätska och hur dessa ska vara förpackade kan du läsa mer om på sidan som beskriver reglerna för vätskor i handbagaget.

Fler föremål och ämnen som inte är tillåtna att ta med ombord

På sidan vad får jag ta med ombord?  finns information om vilka föremål och ämnen som är förbjudna eller tillåtna ombord på ett flygplan och vilka restriktioner som finns för dem.

Informationen fungerar som ett stöd för dig redan när du packar din väska (både handbagaget och det incheckade bagaget). 

Till toppen