Resenärsinformation

Här finns information som är viktig för dig som ska ut och resa med flyg. En stor del av innehållet handlar om vad som är tillåtet att ta med i bagaget.

Nya säkerhetsåtgärder för kontroll av handbagage på flygplatser i Sverige

Från och med den 1 mars 2015 införs kompletterande säkerhetsåtgärder för kontroll av handbagage på flygplatser i Sverige och inom övriga EU.

De kompletterande säkerhetsåtgärderna innebär att utöver den säkerhetskontroll som idag utförs med röntgenutrustning, kommer handbagage slumpvis att väljas ut för manuell kontroll eller kontroll med så kallad ETD-utrustning (Explosive Trace Detection). ETD-utrustningen kan upptäcka spår av explosiva ämnen genom att ett prov tas från handbagaget och innehållet i väskan, som till exempel datorer, läsplattor eller mobiler.

De slumpvisa kontrollerna tar endast några minuter att göra och beräknas inte påverka väntetiderna för passagerarna. Kontrollerna påverkar eller skadar inte heller väskan eller dess innehåll.

 

Vätska i handbagaget och förbjudna föremål

Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller för vad du får packa i handbagaget och i det incheckade bagaget. Det finns till exempel regler för hur mycket vätska du får ha i ditt handbagage.

Vad som räknas som vätska och hur dessa ska vara förpackade kan du läsa mer om på sidan som beskriver reglerna för vätskor i handbagaget.

Fler föremål och ämnen som inte är tillåtna att ta med ombord

På sidan vad får jag ta med ombord?  finns information om vilka föremål och ämnen som är förbjudna eller tillåtna ombord på ett flygplan och vilka restriktioner som finns för dem.

Informationen fungerar som ett stöd för dig redan när du packar din väska (både handbagaget och det incheckade bagaget). 

Till toppen