Områden inom järnväg

Behörigheter

Branschrådet för järnväg

E-tjänster och blanketter

Fordonsregister

Marknadstillsyn & marknadsövervakning

Miljö och hälsa

Museiorganisationer

Olyckor & tillbud

Publikationer

Regler för järnväg

Säkerhetstillsyn

Tekniskt godkännande

Tillstånd

Nytt avtal gör det enklare för Transportstyrelsen att godkänna järnvägsfordon

Sverige har tillsammans med Danmark, Finland, Norge och Tyskland ingått ett "Memorandum of Understanding". Avtalet (MoU) förenklar processen för den som ansöker om ett kompletterande godkännande av järnvägsfordon.

Publicerades 2016-05-24

Transportstyrelsen mötte engagerad bransch

Konkurrenskraft, tempo, effektiv branschtillsyn är exempel på områden som branschen vill att Transportstyrelsen ska fokusera på. Tipsen gavs till myndigheten under en näringslivsdag som arrangerades av Transportstyrelsen med temat "Handlingsplan för positiv näringslivsutveckling."

Publicerades 2016-04-18

Bidra till strategi för en fossilfri transportsektor

Energimyndigheten har i uppdrag att ta fram en strategi för omställningen till en fossilfri transportsektor. Transportstyrelsen är en av de myndigheter som deltar i arbetet. Organisationer har nu möjlighet att bidra med sina tankar och förslag till strategin.

Publicerades 2016-04-15