Områden inom järnväg

Behörigheter

Branschråd

E-tjänster och blanketter

Fordonsregister

Marknadstillsyn & marknadsövervakning

Miljö och hälsa

Museiorganisationer

Olyckor & tillbud

Publikationer

Regler för järnväg

Säkerhetstillsyn

Tekniskt godkännande

Tillstånd

Tågpassagerares rättigheter

Stor skillnad i biljettpris mellan länen

Det har blivit dyrare att resa kollektivt på väg och järnväg. Störst är prisökningen i den regionala kollektivtrafiken, men skillnaderna är stora mellan länen. Det visar en ny rapport om transportmarknaderna från Transportstyrelsen.

Publicerades 2017-02-22

Ökad fart i konkurrensen om tågresenärer

Trots att persontrafiken på järnväg är avreglerad sedan 2010 har konkurrensen på spåren varit begränsad. Nu börjar marknaden öka farten med fler järnvägsföretag och ökat utbud. Utvecklingen är tydligast på Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg.

Publicerades 2017-02-01

Trafikverket behöver förbättra tilldelningen av tid i spåren

Transportstyrelsen anser att Trafikverket behöver förbättra processen med att tilldela tid i järnvägsspåren. Trafikverkets uppgift är svår, men det är ändå rimligt att kräva att de gör mer. Det är en av slutsatserna i en ny rapport om Transportstyrelsens tillsyn av kapacitetstilldelningen.

Publicerades 2017-01-27