Områden inom järnväg

E-tjänster och blanketter

Fordonsregister

Museiorganisationer

Olyckor & tillbud

Publikationer

Tillstånd

Tågpassagerares rättigheter

Trafikverkets säkerhetskultur behöver förbättras

Trafikverkets helhetssyn och styrning av arbetet med trafiksäkerhet behöver förbättras. Det framgår av Transportstyrelsens utredning av Trafikverkets säkerhetskultur inom järnvägen.

Publicerades 2017-03-21

Kammarrätten ger Transportstyrelsen rätt

Kammarrätten i Sundsvall avslår Skandinaviska Jernbanor AB:s överklagande av förvaltningsrättens dom och ger Transportstyrelsen rätt i beslutet att återkalla säkerhetsintygen för järnvägsföretaget.

Publicerades 2017-03-15

Kraven på underhållsansvarig enhet ska utvärderas

De krav som idag ställs på att alla godsvagnar ska ha en utsedd certifierad underhållsansvarig enhet (ECM) ska utvärderas. Kraven är gemensamma för alla länder inom EU. I arbetet ingår även att utreda om kraven ska utökas till att gälla alla typer av järnvägsfordon, som exempelvis lok, personvagnar och "gula maskiner".

Publicerades 2017-03-10