Områden inom järnväg

E-tjänster och blanketter

Fordonsregister

Museiorganisationer

Olyckor & tillbud

Publikationer

Tillstånd

Tågpassagerares rättigheter

Marknaden för underhåll av järnvägsfordon utvecklas positivt

Underhållsmarknaden för järnvägsfordon utvecklas positivt med konkurrens mellan flera företag. Men tillgången till underhållsverkstäder varierar i landet och järnvägsföretag kan få köra omvägar för att få det underhåll man behöver. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen som beskriver marknaden för underhåll av lok och vagnar.

Publicerades 2017-05-19

Strategisk plan för en fossilfri transportsektor presenterad

Den 28 april lämnade Energimyndigheten, tillsammans med Transportstyrelsen och 4 andra myndigheter, över den strategiska planen för omställningen till en fossilfri transportsektor till regeringen. Arbetet har pågått i drygt ett år, och det har resulterat i ett stort antal åtaganden och förslag.

Publicerades 2017-04-28

Info2017 – en träff för förvaltare av järnvägsinfrastruktur

Transportstyrelsen arrangerar under året flera informationsträffar för förvaltare av järnvägsinfrastruktur. Info2017 ska ge förvaltarna bättre kunskap om såväl dagens krav som kommande förändringar.

Publicerades 2017-04-13