Betalstation, fotografi

Trängselskatt i Göteborg

Sedan den 1 januari 2013 tas trängselskatt ut för svenskregistrerade fordon som passerar en betalstation i Göteborg måndag till fredag mellan 06.00 och 18.29.

Skatt tas inte ut lördagar, helgdagar, dag före helgdag eller under juli månad. Vissa fordon är undantagna från trängselskatt

Under de tider som trängselskatt tas ut registreras fordonen automatiskt vid så kallade betalstationer. Varje passage in till eller ut ur de centrala delarna av Göteborg kostar 8, 13 eller 18 kronor, beroende på tidpunkt. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 kronor.
 
Höjd trängselskatt från och med 1 januari 2015

Den 1 januari 2015 höjs trängselskatten i Göteborg i enlighet med ett Riksdagsbeslut från 2011. Den nya trängselskatten innebär en höjning på 1, 3 eller 4 kronor per passage, beroende på vilken tid du åker.

Höjd trängselskatt från  1 januari 2015

 
 

Månadsvis betalning 

Transportstyrelsen skickar ut en avi till dig som fordonsägare i slutet av varje månad. På avin är föregående kalendermånads passager samlade till ett skattebeslut. Det är först när skattebeslutet är taget som det är möjligt att betala.

Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter aviseringsmånaden. Det går inte att betala vid betalstationen. Det är du som fordonsägare som ansvarar för att skatten blir betald även om du inte har fått någon avi. Om skatten inte betalas in i tid påförs en tilläggsavgift på 500 kronor.

Månad 1Månad 2Månad 3
Fordonets passager under månad 1 registreras.

Skattebeslutet för månad 1

fastställs och en avi skickas ut i slutet av månad 2.

Betalningen för månad 1 ska

vara oss tillhanda den sista vardagen i månad 3.

Belopp att betala

Trängselskatt ska betalas med de belopp som anges i bilaga 2 till lagen (2004:629) om trängselskatt. Denna bilaga finns i två olika lydelser. Den nya lydelsen kommer att gälla från och med januari 2015. Den äldre lydelsen gäller från januari 2013 till december 2014. Det är alltså den äldre lydelsen av lagen som gäller i Göteborg från den 1 januari 2013. 

Lag (2004:629) om trängselskatt reglerar trängselskatt.

Bilaga 2 till lagen om trängselskatt, äldre lydelse.

Läs mer om trängselskatten

Har du frågor om trängselskatten? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Du kan också söka bland rubrikerna kolumnen här till vänster, för mer information.

Information på andra språk

Här hittar du kortfattad information om trängselskatten i Göteborg på andra språk än svenska.

Dela:
Skriv ut