Sjösäkerhet

Att vara förutseende, försiktig och ha rätt utrustning är tre viktiga förutsättningar för att ha ett säkert båtliv. Det är alltid befälhavaren ombord som har ansvaret för att säkerheten är tillräcklig ombord.

Nästan varje tänkbar olycka i båtlivet kan undvikas med enkla medel. Risken att råka ut för olyckor som någon i en annan båt vållar är inte så stor, även om det inträffar kollisioner varje år.

Några viktiga saker att tänka på för att förbättra säkerheten ombord är:

Fler råd och tips för en säker vistelse på sjön finns på sidan ett säkert båtliv.

Transportstyrelsens sjösäkerhetsarbete

Transportstyrelsen utreder, analyserar och för statistik över de olyckor som inträffar. På så sätt får fakta och kunskaper genomslag i säkerhetsarbetet.

I arbetet med sjösäkerhet för båtlivet ingår Transportstyrelsen i Sjösäkerhetsrådet. Det är ett  samarbetsorgan mellan myndigheter och organisationer som alla har anknytning till det svenska fritidsbåtslivet. Deltagarna arbetar aktivt tillsammans för att skapa ett säkrare båtliv.

Idag arbetar rådet efter en strategi, Säkrare båtliv 2020, som godkändes februari 2012. För att nå målen i strategin har Transportstyrelsen och övriga medlemmar i samarbetsorganet Sjösäkerhetsrådet enats om att åstadkomma en enad och samlad satsning på ökad säkerhet.

Läs mer om utveckling av sjösäkerhet samt ta del av statistik och fakta - fritidsbåtar.