Steg 1 - Ansök om ursprungskontroll

För att din ansökan om ursprungskontroll ska kunna hanteras så smidigt som möjligt, är det viktigt att du redan från början sänder in rätt handlingar och ger oss rätt information. Skulle din ansökan sakna någonting kommer en av våra utredare att skicka hem ett brev om komplettering till dig.

Du kan ansöka om ursprungskontroll på två sätt:  

 • Via vår e-tjänst Ansök om ursprungskontroll. Sista steget i vår e-tjänst skapar en bekräftelse som du måste skriva ut, underteckna och bifoga dina övriga handlingar.
 • Via en pappersblankett som du når via länken nedan, eller som du kan beställa från vår kundtjänst för fordonsfrågor på nummer 0771-14 15 16.
  Ansökan om ursprungskontroll 

Handling du alltid ska skicka in till oss:

 • Undertecknad bekräftelse (om du har använt vår e-tjänst) eller ifylld ansökningsblankett.

Beroende på ursprung ska du dessutom alltid bifoga något av följande:

Fordonet har förvärvats från Försvarsmakten i Sverige

Fordonet är ett före detta militärfordon. Förutom en köpehandling ska du bifoga ett tekniskt registerutdrag med din ansökan. Utdraget utfärdas av Försvarsmakten vid försäljning och motsvarar fordonets registreringsbevis. Utdraget du skickar in ska vara originalet av den styrkta kopian, det vill säga det papper du fått av Försvarsmakten. Det får inte vara mer än ett år gammalt eller sakna nödvändiga uppgifter.

Fordonet är egentillverkat

Om du själv tillverkat ditt fordon och inte är registrerad hos Transportstyrelsen som yrkesmässig tillverkare, ska du bifoga 

 • köpehandlingar på de delar som fordonet är byggt av
 • ett intyg från SFRO (Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation) om fordonet är en personbil, lastbil med totalvikt av högst 3 500 kg eller en motorcykel. Om besiktningen påbörjats före den 1 juli 2009 ska en kopia på stämplat slutbesiktningsprotokoll skickas in tillsammans med din ansökan om ursprungskontroll. Originalet ska i detta fall tas med till  registreringsbesiktningen. Om besiktningen påbörjats efter den 1 juli 2009 ska identitetsbeviset med 17-ställigt chassinummer i original bifogas din ansökan om ursprungskontroll
 • beslut om tilldelning av 17-ställigt chassinummer från Transportstyrelsen i Borlänge (Fordonsenheten) om det egentillverkade fordonet är en släpvagn. Beslutet ska skickas in i original
  För att ansöka om 17-ställigt chassinummer kan blanketten nedan användas.
  Blankett för ansökan om dispens
 • en redogörelse för hur tillverkningen har gått till och vilka fordonsdelar som fordonet är tillverkat av. Detta gäller även tillverkning av släpvagn. Skicka in en kopia av intyget och ta med originalet till registreringsbesiktningen.

  Mer information finns på SFRO:s webbplats.
  SFRO

Fordonet har tidigare varit registrerat i Sverige

Har fordonet tidigare varit registrerat i Sverige men avregistrerats på grund av andra orsaker än skrotning? Är det en så kallad veteranbil som sedan renoverats till ursprungligt skick? I dessa fall ska du förutom köpehandlingarna bifoga tidigare utfärdat registreringsbevis eller annat som styrker att fordonet tidigare varit permanent registrerat i Sverige. Exempel på detta kan vara utdrag från Landsarkivet. Utdraget ska vara av Landsarkivet bestyrkt kopia i original. Om fordonet byggts om eller förändrats så att det inte längre överensstämmer med sitt ursprungliga utförande, ska fordonet istället ses som egentillverkat.

Fordonets ägare ska göra ansökan

Det är fordonets ägare, alltså den personen som ska vara registrerad ägare i Sverige, som ska ansöka om ursprungskontroll. Om ett ägarbyte görs innan fordonet registreras i vägtrafikregistret är den godkända ursprungskontrollen inte längre giltig. Då måste den nya ägaren göra en ny ansökan om ursprungskontroll, skicka in det nya kvittot och hänvisa till det tidigare ursprungskontrollärendet.

Ansökningsavgift och betalning

Ansökningsavgiften för ursprungskontroll är 700 kronor, som ska betalas i förskott. Om du ansöker via vår e-tjänst får du betalningsinformation direkt, och kan betala avgiften innan fakturan kommer. Om du väljer att ansöka via en blankett får du hem en faktura när vi har registrerat ärendet. Observera att du inte kan skicka in kontanta pengar, checkar eller motsvarande betalmedel till oss. Ansökningsavgiften för ursprungskontrollen ska alltid sättas in på Transportstyrelsens särskilda konto för ursprungskontroll.

Skicka blanketten/bekräftelsen och övriga handlingar till Transportstyrelsen, 701 96 Örebro.

Tänk på att handlingarna är värdefulla!
Kontakta den som förmedlar din post (Posten, Citymail med flera) för att få information om hur du ska skicka värdeförsändelser. Om du skickar handlingarna som värdepapper, tar det en dag extra för försändelsen att nå Transportstyrelsen. Med rekommenderad post når handlingarna oss dagen därpå (måndag till fredag).

Hur lång tid tar det?

Vi påbörjar handläggningen av ditt ärende när vi har tagit emot de handlingar som du har skickat in. Ärendet kan aldrig godkännas innan ansökningsavgiften är bokförd på Transportstyrelsens konto för ursprungskontroll. När ursprungskontrollen är klar får du ett brev med beslut från oss.

Skriv ut