Annat ändamål

Annat ändamål som importorsak är, trots namnet, den vanligaste importorsaken vid import från ett annat EU-land, och för import av ett fordon som är av årsmodell 1969 eller äldre.

För ett begagnat fordon krävs det att fordonet varit permanent registrerat i ett annat EU-land för att kunna klara de tekniska och miljömässiga kraven som ställs enligt gällande EG-direktiv. Fordonet kan ursprungligen ha registrerats med stöd av ett så kallat CoC-dokument (Certificate of Conformity) eller genom ett nationellt godkännande i det EU-land där fordonet tidigare var registrerat.

För fordon som är registrerade före den 1 maj 2004 i något av de tio länderna som blev medlemmar i EU den 1 maj 2004 gäller inte detta, eftersom dessa länder inte hade några harmoniserade bestämmelser före inträdet. I dessa fall måste de tekniska och miljömässiga kraven styrkas genom tillverkarintyg, intyg från generalagent eller genom att undantagsreglerna för eget bruk enligt Transportstyrelsens föreskrifter tillämpas.

Om fordonen däremot är registrerade efter inträdet, har de rätt till samma fria cirkulation som fordon från andra EU-länder. Du bör dock kontrollera med ett besiktningsorgan vilka tekniska krav som just ditt fordon behöver uppfylla. Det finns vissa särregler, bland annat för:

  • fordon som är konstruerade för vänstertrafik
  • fordon som är utrustade med hastighetsmätare med brittisk standard
  • fordon som är tillverkade i små serier
  • fordon som är försedda med gasutrustning som inte uppfyller Cold-kravet i ECE-reglemente 110.  

För ett fordon som är importerat från ett land utanför EU krävs i normalfallet att undantagsreglerna för eget bruk måste tillämpas för att kunna godkännas. För fordon av 1969 årsmodell eller äldre behöver dock inte undantagsreglerna för eget bruk tillämpas utan dessa fordon kan tillämpa annat ändamål som importorsak. 
Mer information om eget bruk.

Kontrollera alltid med ett besiktningsorgan ifall ditt fordon klarar registreringsbesiktningens tekniska krav utan undantag.
 
Om fordonet är nytt och inte är registrerat i ursprungslandet, krävs ett CoC-dokument. Tillverkaren intygar i det dokumentet att fordonet omfattas av ett EG-typgodkännande. Ett sådant fordon uppfyller samtliga tekniska och miljömässiga krav enligt gällande EG-direktiv. Det innebär att fordonet kan godkännas i Sverige utan krav på ytterligare dokumentation om teknisk status. Detta gäller för personbilar, motorcyklar, mopeder och traktorer.

Du kan också, med intyg från en tillverkare eller generalagent, visa att fordonet uppfyller samtliga gällande EG-direktiv. Om fordonets ägare är någon annan än importören, ska du bifoga ett införselintyg som visar på att fordonet har förts in av en registrerad importör.

Skriv ut