Avregistrering och skrotning

Att avregistrera ett fordon innebär att fordonet tas bort permanent från vägtrafikregistret. Den vanligaste orsaken till en avregistrering är att fordonet skrotas.

Avregistrering ska inte förväxlas med avställning

Tänk på att en avregistrering alltid räknas från den dag då anmälan kom in till oss oavsett orsaken till avregistreringen.

Läs mer om:

Dela:
Skriv ut