Regler för vägtrafik

Här hittar du de regler för vägtrafik som har beslutats av Transportstyrelsen.

Äldre författningar finns fortfarande i Vägverkets författningssamling.

Du kan även ta del av Svensk trafikföreskriftssamling (STFS). Du hittar dessutom trafikregler, vägmärken och fordonsregler.

Sök efter TSFS som gäller vägtrafik(ÅÅÅÅ:nummer)
:Skriv ut