Författningssamling

Transportstyrelsen har rätt att ge ut föreskrifter och allmänna råd.

Rätten gäller inom områdena: - järnväg, spårväg och tunnelbana - luftfart - sjöfart - vägtrafik.

Transportstyrelsen publicerar sina föreskrifter i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) som du i tryckt form kan beställa. Samtliga TSFS finns också på vår webbplats.

På webbplatsen finns även de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS) och Luftfartsverkets/Luftfartsstyrelsens författningssamling (LFS).

Sök bland våra föreskrifter eller se dem i nummerordning.

Problem med föreskriftsdatabasen

För närvarande har vi problem med vår föreskriftsdatabas. Det innebär bland annat att  sökfunktionen inte fungerar som den ska och det tar ett tag innan föreskrifter syns på webbplatsen. Vi arbetar på en lösning.

Författningssamlingar hos andra myndigheter

Vissa föreskrifter som Transportstyrelsen innehållsmässigt ansvarar för finns publicerade i andra myndigheters författningssamlingar. För att ta del av föreskrifter som publicerats i Banverkets författningssamling (BV-FS), Trafiksäkerhetsverkets författningssamling (TSVFS), Vägverkets författningssamling (VVFS) samt Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS), så går du till Trafikverkets respektive Sjöfartsverkets webbplatser.

Till toppen