Författningssamling

Transportstyrelsen har rätt att ge ut föreskrifter och allmänna råd.

Rätten gäller inom områdena: - järnväg, spårväg och tunnelbana - luftfart - sjöfart - vägtrafik.

Transportstyrelsen publicerar sina föreskrifter i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) som du i tryckt form kan beställa. Samtliga TSFS finns också på vår webbplats.

På webbplatsen finns även de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS) och Luftfartsverkets/Luftfartsstyrelsens författningssamling (LFS).

Sök bland våra föreskrifter eller se dem i nummerordning.

Författningssamlingar hos andra myndigheter

Vissa föreskrifter som Transportstyrelsen innehållsmässigt ansvarar för finns publicerade i andra myndigheters författningssamlingar. För att ta del av föreskrifter som publicerats i Banverkets författningssamling (BV-FS), Trafiksäkerhetsverkets författningssamling (TSVFS), Vägverkets författningssamling (VVFS) samt Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS), så går du till Trafikverkets respektive Sjöfartsverkets webbplatser.

Felaktiga konsoliderade versioner av författningar

Vi har upptäckt att vissa konsoliderade versioner av våra författningar är felaktiga. Det rör sig om konsoliderade versioner där ändringsföreskriften trätt i kraft under senare delen av 2014 och under 2015. Korrigerade exemplar kommer att publiceras den 1 augusti.

Problem med föreskriftsdatabasen

För närvarande har vi problem med vår föreskriftsdatabas. Det innebär att föreskrifterna indexeras varje natt och ibland tar det tid innan de syns på webbplatsen. Vi arbetar på en lösning.

Till toppen