Författningssamling

Transportstyrelsen är central myndighet under regeringen och har rätt att ge ut föreskrifter och allmänna råd.

Problem med föreskriftsdatabasen

För närvarande har vi problem med vår föreskriftsdatabas. Det innebär att du inte kan söka fram några föreskrifter. Vi arbetar på att lösa problemet.

Rätten gäller inom områdena:

  • järnväg, spårväg och tunnelbana,
  • luftfart,
  • sjöfart och
  • vägtrafik.

De föreskrifter och allmänna råd som Transportstyrelsen ger ut finns samlade i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Föreskrifter är generella regler som är bindande för myndigheter och enskilda. Allmänna råd är inte bindande utan generella rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas. I vår författningssamling kan du även finna tillkännagivanden. Ett tillkännagivande är en upplysning som vänder sig till en större krets och som informerar om ett faktiskt förhållande.

Hantering

Alla föreskrifter som  Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) och samtliga författningar läggs ut på vår webbplats. Här kan du söka efter den författning du är intresserad av och även se alla TSFS i nummerordning. På webbplatsen finns också författningar utgivna i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS) samt Luftfartsverkets/Luftfartsstyrelsens författningssamling (LFS).  

För att ta del av föreskrifter utgivna i andra myndigheters författningssamlingar, som exempelvis Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS) eller Vägverkets författningssamling (VVFS), behöver du besöka ansvariga myndigheters webbplatser. 

Till toppen