Taristumaksud

Rootsis on Motala, Sundsvalli ja Skurubroni piirkondades kasutusel taristumaksude süsteem, need alad ühendavad Stockholmi Nacka idaosa ja Värmdöga. Taristumaks rakendub nii Rootsis kui ka välisriikides registreeritud sõidukitele.

Sillamaksud on taristutasud, mida võetakse uue tee, tunneli või mägitee rajamise osaliseks rahastamiseks. Nii aitavad taristut kasutavad inimesed selle eest tasuda.

Maksesüsteem on täisautomaatne. Kui sõidate sillale lähenedes teemaksupunktist mööda, siis see registreeritakse ning sõiduki omanikule saadetakse maksekorraldus.

Kui sõiduk on registreeritud välismaal, on Rootsi transpordiamet usaldanud teavituspartnerit tuvastama EPASS24 kaudu sõiduki omanikku, saatma sõiduki omanikule arveid ning võtma talt makseid vastu.

Kui sõiduk on registreeritud Rootsis, saadab Rootsi transpordiamet sõiduki omanikule maksekorralduse.

Täiendava teabe jaoks minge lehele Taristutasud Motalas ja Sundsvallis – Transportstyrelsen.