Данък задръстване в Стокхолм и Гьотеборг

В Швеция има система за данък задръстване в Стокхолм и Гьотеборг. Данъкът касае превозни средства, регистрирани в и извън Швеция.

Целта на данъка  задръстване е да се намалят задръстванията и да се подобри достъпността.

През часовете, в които се начислява данък задръстване, превозните средства автоматично се регистрират на пунктовете за пътни такси. Сумите варират в зависимост от това кога превозното средство преминава през пункта за пътни такси. Когато се мине през пункт за пътни такси, това се регистрира и на собственика на превозното средство се изпраща фиш за плащане.

Ако превозното средство е регистрирано в чужбина, Шведската транспортна агенция е възложила на уведомителен партньор да изпраща фактури и да събира плащания от собственика на превозното средство чрез EPASS24.

Ако превозното средство е регистрирано в Швеция, шведската транспортна агенция изпраща фиш за плащане до собственика на превозното средство.

За повече информация, моля посетете: Congestion taxes in Stockholm and Gothenburg - Transportstyrelsen