Podatki z tytułu zatorów komunikacyjnych w Sztokholmie i Göteborgu

W Szwecji istnieje system podatków z tytułu zatorów komunikacyjnych w Sztokholmie i Göteborgu. Podatek dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Szwecji i w innych krajach.

Celem podatku z tytułu zatorów komunikacyjnych jest ograniczenie zatorów komunikacyjnych i poprawa dostępności.

W godzinach naliczania podatku z tytułu zatorów komunikacyjnych pojazdy są automatycznie rejestrowane na stacjach poboru opłat. Kwota różni się w zależności od pory dnia, w której pojazd mija punkt poboru opłat. Gdy pojazd przejeżdża obok punktu poboru opłat, jest to rejestrowane, i rachunek do zapłaty jest wysyłany do właściciela pojazdu.

Jeśli pojazd jest zarejestrowany za granicą, Szwedzki Zarząd Transportu powierzył partnerowi powiadamiającemu zadanie identyfikacji właściciela pojazdu, wysyłania mu faktur i uzyskiwania zapłaty od niego za pośrednictwem EPASS24.

Jeśli pojazd jest zarejestrowany w Szwecji, Szwedzki Zarząd Transportu przesyła właścicielowi pojazdu rachunek do zapłaty.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Podatki z tytułu zatorów komunikacyjnych w Sztokholmie i Göteborgu – Transportstyrelsen.