Ansökan om körkort med villkor om alkolås

Du ansöker om körkort med villkor om alkolås genom att skicka in en ansökan till Transportstyrelsen. En ansökan innefattar även ett läkarintyg och synintyg.

Så här ansöker du

  • Beställ hem blanketten "Ansökan om villkor om alkolås" via e-tjänsten "Beställ blankett". Underteckna viljeförklaringen där du intygar din vilja att uppfylla de särskilda villkor som ställs.

    Beställ blankett  

  • Beställ tid hos läkare och gör ett läkarbesök. Läkarintyg med synintyg och provtagning ska vara utfärdat av en läkare med specialistkompetens i psykiatri eller annan specialistkompetent läkare med god kunskap om och erfarenhet av missbruksfrågor. Synintyget kan även skickas in separat och ska vara utfärdat av en legitimerad läkare, legitimerad optiker eller trafikskola.
  • Skicka blanketterna till Transportstyrelsen. Drar läkarbesöket ut på tiden kan viljeförklaringen skickas in först, båda krävs dock för bifall.
  • Avvakta besked från Transportstyrelsen.

Vad händer sen?

När fullständig ansökan finns hos Transportstyrelsen prövar vi det om du kan anses lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Om din ansökan bifalls måste du installera alkolåset inom fyra veckor från villkorstidens början. Du bör också så snart som möjligt ta kontakt med din läkare för att påbörja halvtidsintyget.

Alkolåset ska vara personligt och godkänt av Transportstyrelsen. För montering av alkolåset ska du kontakta en leverantör vars alkolås godkänts av Transportstyrelsen.

Godkända leverantörer av alkolås

Beslutar Transportstyrelsen att godkänna ansökan om villkor om alkolås ersätter detta det tidigare beslutet om återkallelse. Du får då ett nytt körkort med villkoret om alkolås med villkorskod 107. Du får börja köra när det nya körkortet är utfärdat och alkolåset är monterat. Villkorstiden räknas från det datum du fått del av beslutet. Villkorstiden löper alltid ett eller två år från delgivningsdatumet.