Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter m.m. Här finns även kalendarier för de seminarier som Transportstyrelsen arrangerar.

Ny information om Certifikat och utbildning

 

FLYGCERTIFIKAT har ingen telefontid tisdagen den 5/7

På grund av extra ordinärt läge med extrem arbetsbelastning tvingas sektionen för flygcertifikat att avstå tillgängligheten med telefontid tisdagen 5/7 kl: 9-11.

Har du frågor som inte kan vänta hänvisar vi till vår mejladress: 

luft.certifikat@transportstyrelsen.se

Hälsningar

Sektionen för flygcertifikat

2016-05-17 Syllabus och Learning Objectives för ATPL, CPL, MPL och IR för flygplan och helikopter

2016-04-27 Ändring i EU-förordning om flygande personal i Sverige 

2016-04-22 Har du frågor kring flygutbildning?

2016-03-03 Information till innehavare av LAPL(S) eller SPL med TMG som vill utbilda sig till LAPL(A) eller PPL(A)

2015-11-25 Årsavgifter för certifikatsinnehavare

2015-11-17 Handbok för FI(A) eller CRI(A) vid förlängning av behörighet

2015-04-08 Ändring i EU-förordning om flygande personal i Sverige

2015-06-01 Nytt certifikatpapper och återinföring av begränsning av Co-pilot

2014-04-03 Nya behörigheter i EU-regler för certifikat och medicinska intyg

2013-04-08 Nya EU-regler för certifikat och medicinska intyg

Till toppen