Инфраструктурни такси в Мотала и Сундсвал

В Швеция има система за инфраструктурни такси в Мотала и Сундсвал. Таксите за инфраструктура касаят превозни средства, регистрирани във и извън Швеция.

Таксите за мостове са инфраструктурни такси, които се събират за частично финансиране на изграждането на нов мост, път или тунел. По този начин хората, които използват инфраструктурата, помагат да се плати за нея.

Платежната система е напълно автоматична. Когато се премине през пункт за пътни такси на входа на мост, това се регистрира и на собственика на превозното средство се изпраща фиш за плащане.

Ако превозното средство е регистрирано в чужбина, Шведската транспортна агенция е възложила на уведомителен партньор, който изпраща фактури и събира плащания от собственика на превозното средство чрез EPASS24.

Ако превозното средство е регистрирано в Швеция, шведската транспортна агенция изпраща фиш за плащане до собственика на превозното средство.

За повече информация, моля посетете: Infrastructure charges in Motala and Sundsvall - Transportstyrelsen