Opłaty na rozwój infrastruktury w Motala i Sundsvall

W Szwecji istnieje system opłat na rozwój infrastruktury w Motala i Sundsvall. Opłaty na rozwój infrastruktury dotyczą pojazdów zarejestrowanych w Szwecji i w innych krajach.

Opłaty za przejazd mostami to opłaty na rozwój infrastruktury, które są pobierane w celu częściowego finansowania budowy nowych dróg, tuneli lub przejazdów na przełęczach. W ten sposób osoby korzystające z infrastruktury pomagają ją finansować.

System płatności jest całkowicie automatyczny. Gdy pojazd przejeżdża obok punktu poboru opłat na dojeździe do mostu, jest to rejestrowane, a rachunek do zapłaty jest wysyłany do właściciela pojazdu.

Jeśli pojazd jest zarejestrowany za granicą, Szwedzki Zarząd Transportu powierzył partnerowi powiadamiającemu zadanie identyfikacji właściciela pojazdu, wysyłania mu faktur i uzyskiwania zapłaty od niego za pośrednictwem EPASS24.
Jeśli pojazd jest zarejestrowany w Szwecji, Szwedzki Zarząd Transportu przesyła właścicielowi pojazdu rachunek do zapłaty.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Opłaty na rozwój infrastruktury w Motala i Sundsvall – Transportstyrelsen.