Opłaty za użytkowanie infrastruktury

W Szwecji istnieje system opłat za użytkowanie infrastruktury w miejscowościach Motala, Sundsvall i Skurubron, łączącej Sztokholm ze wschodnią częścią miejscowości Nacka i miejscowością Värmdö. Opłaty za użytkowanie infrastruktury dotyczą pojazdów zarejestrowanych zarówno w Szwecji, jak i w innych krajach.

Opłaty za przejazd mostami to opłaty na rozwój infrastruktury, które są pobierane w celu częściowego finansowania budowy nowych dróg, tuneli lub przejazdów na przełęczach. W ten sposób osoby korzystające z infrastruktury pomagają ją finansować.

System płatności jest całkowicie automatyczny. Gdy pojazd przejeżdża obok punktu poboru opłat na dojeździe do mostu, jest to rejestrowane, a rachunek do zapłaty jest wysyłany do właściciela pojazdu.

Jeśli pojazd jest zarejestrowany za granicą, Szwedzki Zarząd Transportu powierzył partnerowi powiadamiającemu zadanie identyfikacji właściciela pojazdu, wysyłania mu faktur i uzyskiwania zapłaty od niego za pośrednictwem EPASS24.
Jeśli pojazd jest zarejestrowany w Szwecji, Szwedzki Zarząd Transportu przesyła właścicielowi pojazdu rachunek do zapłaty.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Opłaty na rozwój infrastruktury w Motala i Sundsvall – Transportstyrelsen.