Sjömansläkare

Enligt internationella regelverk måste alla som arbetar till sjöss ha ett speciellt läkarintyg.

Varje enskilt land utformar läkarintyget enligt sina behov, under förutsättning att de fastställda syn- och hörselkraven uppfylls.

Läkarintyg för sjöfolk får i Sverige endast utfärdas av den som är behörig att här utöva läkaryrket. Utrikesdepartementet förordnar de läkare utomlands som får lov att utfärda svenska läkarintyg för sjöfolk. På utrikesdepartementets webbplats finns en lista över samtliga sjömansläkare i utlandet som de har godkänt. För att läkaren ska kunna utfärda ett Manilaläkarintyg krävs det en anslutning till Transportstyrelsens system, Sjöläkarwebben. Här finns en lista över samtliga läkare i utlandet som kan utfärda Manilaläkarintyg.

Transportstyrelsens regler (TSFS) som är relevanta för dig som läkare finns i dokumenten på denna sida.

Riktlinje för hälsobedömningar

För läkare som utfärdar läkarintyg för sjöfolk har det upprättats en internationell riktlinje som Transportstyrelsen tillämpar. Dokumentet "Guidelines on the medical examinations of seafarers" finns på ILO:s webbplats.

Utfärdande av läkarintyg enligt STCW Manila

Läkare anslutna till Sjöläkarwebben kan utfärda läkarintyg enligt STCW Manila. Läs mer om hur du utfärdar läkarintyg för sjöfolk.

Kontakta Transportstyrelsen

Vid frågor som rör ombordanställda, här finns kontaktuppgifter till Transportstyrelsen.